Bütün ərazilər

Elan vermə qaydaları və tövsiyyələr

     Qaydalar, qadağalar və şərtlər !

 

Elanı təkrar yerləşdirmə

Elan başlığı

Elanın təsviri:

Şəkillər

Elan Kateqoriyası

Elana düzəliş və silmə

Pulsuz Elan limiti

 

 

 • İnsan orqanlarının alış verişinə aid olan elanlar qəbul olunmur.
 • Eyni Elanı təkrar yerləşdirmək, digər elanların təsvirini(tam və ya bir hissəsini) köçürmək qəti qadağandır. Bu sayta yerləşdirilən elanların təsvirini başqa saytlarda yerləşdirmək, və ya əksinə başqa saytlardakı elanları bu sayta köçürmək olmaz. Elan təkrarlanarsa, elan verən istifadəçinin bütün elanları saytdan silinəcək və istifadəçinin sayta girişi məhdudlaşdırılacaq. Elanın formasını, adını dəyişərək, məsələn: bir iş elanını bir neçə formada dəyişərək yerləşdirmək olmaz. Elanı silib, həmin elanı yenidən yerləşdirmək olmaz. Eyni cümləni başqa elanlarda təkrarlamaq(məsələn: vizitka şəklində) olmaz. Elanın təsvirində yalnız həmin elanın məlumatları qeyd olunmalıdır.
  Qeyd: Elanın təsvirində başqa elanlardan gümlələr olduqda təkrar elan sayılır.

  Elanı yeniləmə və qaldırma: Elanın müddəti bitdikdən sonra pulsuz yeniləyə və  hər 10 gündən bir pulsuz 1-ci yerə qaldıra bilərsiniz, bunun üçün elanı yeniləmə və qaldırma üsülundan istifadə etmək lazımdır.  Elan yenilənərkən və qaldırılarkən baxış sayı sıfırlanır və elan 1-ci yerə qaldırılır, yeni yerləşdirilmiş elandan seçilmir. 

 • Elan başlığını BAŞ HƏRFLƏRLƏ yazmaq  olmaz (yalnız 1-ci hərf və nöqtə işarəsindən sonra gələn hərfdən başqa). Sayt adları, əlaqə məlumatları(telefon nömrəsi, email və s.) göstərmək olmaz, bu məlumatlar üçün xüsusi yer ayrılmışdır. Durğu işarələrini təkrarlamaq( məsələn: !!!) və yersiz istifadə etmək olmaz. Yalnız adi mətndə istifadə edilən simvollar(, . - ! ? : ; % + = və s. ) olmalıdır, təkrarlamamaq şərti ilə. Elanı digər elanlardan fərqləndirmək üçün eyni simvoldan çox sayda, və mətnə aid olmayan xüsusi simvollardan(* _ və s.) və kodlardan istifadə etmək olmaz. Elan başlığında təklif olunan əmlakın, əşyanın və ya xidmətin adının yazılması vacibdir. Əgər iş elanıdırsa ixtisasın adı qeyd olunmalıdır. Elan başlığında elanı(elanın məqsədini) xarakterizə edən əsas sözlər qeyd olunmalıdır ki, axtarış formasına söz daxil edib axtaran zaman elanınız tapılsın.
  Sözlər aydın və bütöv yazılmalıdır, arada bir hərflik məsafə buraxılmalıdır, məsələn: "həyət evi" əvəzinə "həyətevi" "h/evi""həyət      evi" və bu kimi qısaltmalar və s. etmək olmaz.
  Elanın başlığında işlənməsi qadağan olunan sözlər: təcili, nəzərinə, satılır(tək).
  Başlığın yazılma qaydası, nümünələr:
  3 otaqli heyet evi 120kvm
  3 otaqli heyet evi 2 sotda.
  Kiraye 4 otaqli menzil 140 kvm
  2-х комнатная квартира 56kvm в центре г. Баку
  Sürücü tələb olunur
  Restorana aşbaz tələb olunur
  Telefon Samsung s5 Dual LTE barter edilir ayfon 6s-lə
  və s.
  Səhv elan başlıqları: Satılır!, Təcili! və s.
  Nərimanov, Yasamal və s.

 • Elanın təsviri: BAŞ HƏRFLƏRLƏ yazmaq  olmaz, sayt adları, əlaqə məlumatları(telefon nömrəsi, email və s.) göstərmək olmaz. durğu işarələrini təkrarlamaq olmaz( məsələn: !!!), kod və digər mətnə aid olmayan anlaşılmaz simvollar daxil etmək olmaz, yalnız adi mətndə istifadə edilən simvollardan və durğu işarələrindən(hərf, vergül, nöqtə və s.) istifadə edilməlidir. Təsvirdə ətraflı məlumat olmalıdır- təklif olunan Əmlak, əmtəə, əşya, xidmət iş və s. barədə ətraflı məlumat daxil edilməlidir ki, lazımsız təklif üçün artıq zəng edib maraqlanmağa ehtiyac olmasın. Edilən zənglər zəng edən şəxsə pula və vaxt itkisinə başa gəlir, əsəblərini korlayır və s. Ona görə də təsvir ətraflı qeyd olunmalıdır.

 • Şəkillər:  Eyni şəkli təkrar yerləşdirmək və eləcə də bir elan üçün yerləşdirilən şəkli digər elan üçün yerləşdirmək olmaz. Üzərində telefon nömrəsi, sayt adları, e-mail ünvan, firmalara aid logotiplər olan şəkillər yerləşdirmək olmaz. Şəkillərin yerləşdirilməsi yazı ilə təqdim edilə bilməyən məlumatın çatdırılması məqsədini daşıyır, buna görə də yalnız elana aid olan şəkilləri yerləşdirmək lazımdır.
 • Elan Kateqoriyası düzgün seçilməlidir. Kateqoriya yanlış seçildikdə elanın mahiyyəti, və baxılmaq ehtimalı 80% aşağı düşür.  Kateqoriya düzgün seçilməsə heç kim sizin elanınızı tapmaz. Məsələn: Masaj xidməti təklif edilən elan, bəzən səhv olaraq tanışlıqlar bölməsinə yerləşdirilir. Elan yerləşdirərkən lazım olan kateqoriyanın hansı bölmədə yerləşdiyini asan tapmaq üçün, Elan yerləşdirməzdən əvvəl bütün kateqoriyalar siyahısını nəzərdən keçirmək lazımdır.

 • Elan vermə limiti: Hər istifadəçi üçün gündəlik və ya aylıq elan yerləşdirmə limiti elan yerləşdirmə səhifəsinin yuxarı hissəsində qeyd edilir. Əgər limit qeyd edilməyibsə, deməli limitsizdir(əvvəl yerləşdirilən elanları təkrarlamamaq şərti ilə. Yəni əvvəlki elanlarınızdakı başlıq, təsvir, və şəkillər yeni elana əlavə edilməməlidir).

 • Elanlar qaydalara uyğun yerləşdirilmədikdə saytdan silinir, düzəliş olunur və yaxud sadəcə qəbul olunmur. Yerləşdirilən hər bir elan real təklifə əsaslanmalıdır. Məsələn: Başlıqda yazılır Həyət evi, elanın təsvirində isə yazır ki, bu elan bir nümunə olaraq yerləşdirilmişdir, şəkillər şərtidir. Bu ən azından digər istifadəçilərə hörmətsizlikdir. Saytda axtarış edən şəxs tələbatına uyğun, real təkif - əmlak, əmtəə, iş və s. axtarışını edir, muzeyə nümunələrə baxmaq üçün daxil olmur.

  Qeyd:  Əksər hallarda qaydalara uyğun yerləşdirilməyən elanlar xəbərdarlıq edilmədən saytdan silinir. Əgər elanın 100% saytda qalmağını istəyirsinizsə, qaydalara uyğun yerləşdirin.
   

Elan yerləşdirmə qaydaları və tövsiyyələr.

Elan yerləşdirərkən, elanın daha effektiv olması üçün nəl etmək lazımdır?

 • Elan başlığı elanın effektli olması üçün ən əsas rol oynayır. Əvvəlgədən düzgün yazılan başlıqla yerləşdirilən elanlar daha effektiv olur. Sonra edilən düzəliş həmin effekti vermir. Ona görə də elan yerləşdirərkən başlığa xüsusi fikir vermək lazımdır. Elan başlığında satılan yaxud kirayə verilən əmlakın, təklif olunan xidmətin adının yazılması vacibdir. Elan başlığında elanı(elanın məqsədini) xarakterizə edən əsas sözlər qeyd olunmalıdır ki, axtarışsistemlərində(Google, Yandex, Yahoo və s.) axtarış formasına söz daxil edib axtaran zaman elanınız axtarışın nəticələrində tapılsın. Elan başlığını yazarkən, elanın əsas məzmununu mümkün qədər təsvir etmək lazımdır ki, ən azından elanlara baxan şəxslərdə tam təsəvvür yaransın ki, bu elanın tərkibi nədən ibarət ola bilər, bu elana vaxt itirməyinə dəyər yoxsa yox. Elanın başlığını yalnız bir-iki sözlə tamamlamaq olmaz. Məsələn: "Satılır", və yaxud "Təcili"  və yaxud "Təcili satılır".  Sayta yerləşdirilən elanların böyük əksəriyyətinin məqsədi nəyi isə satmaqdır, və nəyi isə təcili tapmaqdır. Ona görə də belə başlıqla olan elanlara heç kim vaxt sərf etmək istəməz. Elan başlığında satılan əmlakın və ya təklif olunan xidmətin adı qeyd olunmalıdır.
 • Elanın təsvirində: Elanın effektli olması üçün elanın təsvirinin də elanın başlığı qədər böyük rolu var. Elanın təsvirində, adından göründüyü kimi tam təsvir olmalıdır.  Məsələn: Əmlak, həyət evi, torpaq, yeni tikili binalarda ev satışı üçün elan verilir, sənəd haqqında heç nə yazılmır, ya da yazılır sənədlər qaydasındadır, zəng edib soruşanda isə aydın olur ki, ya heç bir qanuni qüvvəyə malik olmayan sənədi var, ya da ümumiyyətlə heç bir sənəd yoxdur. Yəni telefonda verilən cavab elanın təsvirində yazılmalıdır. Əsas sənədin adını yazmaq lazımdır. Bəzi tipli elanlar var ki, məsələn daşınmaz əmlak elanları, əmlakın yerləşdiyi ərazini, küçəni təsvirdə qeyd etmək lazımdır. Məsələn: Kirayə ev axtaran bir çox insanlar olur ki, evin yerləşdiyi yeri məktəbə, bağçaya, iş yerlərinə və s.   uyğun axtarırlar. Təsvir elə aydın yazılmalıdır ki, artıq zəng edib soruşmağa ehtiyac olmasın.
 • Şəkillər:  Elan başlığında olduğu kimi şəkillərdə də əvvəlgədən düzgün yerləşdirilən şəkil ilə sonra dan düzəliş edilən şəkil arasında effektiv elan baxımından böyük fərq var. Yəni elə şəkil yerləşdirmək lazımdır ki, sonradan dəyişməyə ehtiyac olmasın. Şəkil yükləyərkən saytda yerləşdirilmiş elanlarda şəkillərin formasına uyğun( eni ilə uzunu) şəkillər yerləşdirmək məsləhətdir.  Hazırda minimal şəkil ölçüləri 210mp x 158mp. Cəmi 80 mb -dək şəkil yükləyə bilərsiniz. Böyük həcmli fayllar yüklədiyiniz zaman elanın yüklənmə müddəti üzanır, səbrlə gözləyin. Şəkillərin üzərində sayt adları, əlaqə məlumatları olmaz.
 • Qiymətin göstərilməsi,  əsasən hər hansı bir əmlak - daşınan, yaxud daşınmaz şəxsi əmlak satışı  elanlarında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, heç olmasa təxmini qiyməti göstərib, və sonra elanın təsvirində qeyd etmək olar ki, razılaşma yolu ilə satılır. Belə olduqda, elana baxan kəslərdə təxmini də olsa anlayış yaranar ki, satılan məhsul onların büdcəsinə uyğundur yoxsa yox, və beləliklə də elanlardan nə isə axtaran insanlar, özlərinə lazım olan hər hansı bir əşyanı, əmlakı və istənilən məhsulu tapmaqda çətinlik çəkməzlər.
 • Xəritədən istifadə:      Bəzi kateqoriyalı elanlar var ki, ərazinin göstərilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn: Daşınmaz əmlak - ev, torpaq, obyekt və s. Belə elanlara baxarkən ərazini xəritədə gördükdə, əldə edilən məlumat daha dolğun olur. Bəzi istifadəçilər xəritədən düzgün istifadə edə bilmirlər. Xəritədə lazım olan ərazini tapmaq üçün xəritənin sol kənar hissəsində yerləşən + - işarələrindən istifadə edərək ərazini yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaq, ərazini dəyişmək üçün isə "siçan"-ın sol düyməsini basıb saxlayaraq xəritəni hərəkət etdirmək, və lazımi ərazini tapdıqdan sonra təxmini müəyyən bir nöqtəyə sikanın sol düyməsini basaraq işarəni qoymaq lazımdır. Lazım olan ərazi tapılmadıqda isə, sadəcə "Xəritəni gizlət" düyməsinə basmaq lazımdır ki, belə olduqda heç bir seçim edilmir. Qeyd edək ki, "Xəritədə göstər" düyməsini basaraq xəritəni açdıqdan sonra həmin düymə Xəritəni gizlətdüyməsi ilə əvəz olunur.
 • Elanı silmək və ya düzəliş etmək: Elan yarləşdirən şəxs müəyyən səbəblərdən lazım bilərsə, bunu elan yerləşdirən şəxs şəxsən özü etməlidir, bunun üçün sayt administrasiyasına müraciət edilməməlidir. Saytın rəhbərliyi hansı elanı saytdan silmək və ya saytda saxlamaq qərarını özü verir. Elanı saytdan necə silmək və ya düzəliş etmək barədə ətraflı məlumat:Elana düzəliş etmə və silmə qaydaları

Saytdan səmərəli istifadə

 • Şəxsi elan səhifəsi:  BU SAYT HƏR KƏSİN SAYTIDIR.
  Saytda hər bir qeydiyyatlı istifadəçinin  elanlarının publikasiyası  üçün ayrıca səhifə yaradılır.

  Elanlarınızın hamısının öz səhifənizdə yerləşdirilməsi üçün, elanı şəxsi akkauntunuza daxil olduqdan sonra yerləşdirməlisiniz, belə olduqda, elanlarınızın istənilən birinə baxan istifadəçı, İstifadəçinin  elanları linkinə keçərək, digər elanlarınıza da baxa biləcək.

   

  Saytdan  istifadə edərək siz avtomatik olaraq mövcud qaydalarla və şərtlərlə razılaşmış olursunuz.

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано 24 yanvar 2015 г.