Bütün ərazilər

Elanı qaldırma və yeniləmə

Bu xidmətin qiyməti cəmi 50 qəpikdir. Ödənişi balansdan etmə təxminən 10 saniyə vaxt aparır.

Elan qaldırılan zaman 1-ci yerə qaldırılır, və tamamilə yenilənir. Axtarışın nəticələrində 1-ci gəlir.

Ödənişi asanlıqla etmək üçün qabaqcadan  balansı artırmaq lazımdır.

 

 

Elan səhifəsində ödəniş zamanı balansdan ödəniş üsulunu seçmək lazımdır. 

 

 

 

 

 

Опубликовано 04 may 2017 г.