Bütün ərazilər

Elanlar

Elanların statistikası
Cəmi elanlar: 8532
Bugünkü elanlar: 30
Dünənki elanlar: 33
Xəritəyə yerləşdirilmiş elanlar
Elanlar xəritədə

Pulsuz elan ver

Eyni elanı ən azı 1 aydan sonra təkrar yerləşdirmək olar, yalnız əvvəl yerləşdirilən elanı silmək şərti ilə.
Elan başlığında və təsvirdə artıq sözlər yazmayın, məsələn: diqqət, внимание, təcili, bu elanı oxuyun və s.
Elanlar yoxlanılır, saytın Qaydalarına uyğun gəlmədikdə həmin elanı yerləşdirən istifadəçinin bütün elanları saytdan silinir.
  Ulduzla(*) işarələnmiş xanaların doldurulması vacibdir.

Ayda 2 elandan artıq elan yerləşdirmək üçün saytda qeydiyyata düşmək lazımdır.
Green life şirkətindən iş elanı yerləşdirənlərin qeydiyyata düşməsi vacibdir.
Əks halda elanların qəbul olunmasına zəmanət verilmir.
* Elanın başlığı
*
* Elan bölməsini düzgün seçin
* Elanın təsviri(ətraflı geyd edin)
daxil edilib 0, maksimum 1800
*  
*  
*  
Adınız *
Telefon*
E-mail
Qiymət:  
Şəkillər - JPG / JPEG formatda (Yalnız elana aid olan şəkillər olmalıdır).
Maksimum şəkil sayı: 10
Üzərində yazı(telefon nömrəsi, email, logo və s.) olan şəkillərlə elan qəbul olunmur!
Əsas şəkil:
Eyni şəkli təkrar yükləmək olmaz!
Elanın hansı əraziyə aid olduğunu xəritədə göstərin.
Qeyd: Vacib deyil.
Kodu dəyiş
Kodu daxil edin* 
Qaydalarla razıyam *

Elanlar yoxlanılır, Qaydalara uyğun gəlmədikdə istifadəçinin digər elanları ilə birgə saytdan silinir!
Elan başlığını və təsviri böyük hərflərlə yazmayın(1-ci və nöqtədən sonrakı hərfdən başqa).
Elan başlığında və təsvirində əlaqə məlumatları- telefon nömrəsi, elan yerləşdirənin adını və s. yazmaq olmaz.
Eyni Elanı 1 aydan tez təkrar vermə(köçürmələr) yolverilməzdir. Eyni şəkli başqa elan üçün yerləşdirməyin.
Üzərində sayt adları olan şəkillər yerləşdirmək qadağandır. Başlıqda və təsvirdə sayt adları olmaz.
Qaydalara məhəl qoymayan istifadəçilərin elanları gələcəkdə də hətta elan qaydaya uyğun olduqda belə saytdan silinir!
Elan vermə qaydaları barədə Ətraflı