Bütün ərazilər
Xəritəyə yerləşdirilmiş elanlar
Elanlar xəritədə

Pulsuz elan ver, elan vermek, yerlesdirmek

Eyni elanı təkrar yerləşdirmək olmaz. Təkrar yerləşdirmək üçün Yeniləmə üsulundan istifadə edin.
Elan başlığında və təsvirdə artıq sözlər yazmayın, məsələn: diqqət, внимание, təcili, bu elanı oxuyun və s.
  Ulduzla(*) işarələnmiş xanaların doldurulması vacibdir.
Elan yerləşdirmə limiti: hər istifadəçidən gündə 1, ayda 5, ildə 50 pulsuz elan qəbul olunur. Əlavə hər elanın qiyməti 1 manat, 10 elan 5, 50 elan 20, 100 elan 30 manat(10 gündən bir pulsuz qaldırma). Cəmi pulsuz elan limiti 50, növbəti 50 elan yerləşdirmək üçün 10azn ödəniş tələb olunur.

Diqqət!
Elanlarınızı 10 gündən bir Elanlarım səhifəsində pulsuz qaldıra bilərsiniz.
Elə indi daxil olun irəli çəkin.Qeydiyyatsız istifadəçilərdən ildə cəmi 2 elan qəbul olunur, artıq yerləşdirilmiş elanlar istənilən an silinə bilər!
Tiens şirkətindən iş elanı yerləşdirənlərin qeydiyyata düşməsi vacibdir.
Əks halda elanların qəbul olunmasına zəmanət verilmir.
* Elanın başlığı
* Elan bölməsini düzgün seçin
* Elanın təsviri (ətraflı geyd edin)
daxil edilib 0, maksimum 1800
Qiymət:  
*  
*  
*  
Elanın hansı əraziyə aid olduğunu xəritədə göstərə bilərsiniz.
Qeyd: Vacib deyil.
Adınız *
Telefon *
E-mail
Emailiniz yoxsa boş saxlayın
İstifadəçilərdən məktub almaq istəmirəm
Şəkillər - JPG / JPEG formatda (Yalnız elana aid olan şəkillər olmalıdır).
Maksimum şəkil sayı: 7 ,   Optimal ölçü: 800 x 600
Üzərində yazı(telefon nömrəsi, email, logo və s.) olan şəkillərlə elan qəbul olunmur!
Əsas şəkil:
Eyni şəkli təkrar yükləmək olmaz!
Video Youtube (videoya linki daxil et)
Kodu dəyiş
Kodu daxil edin* 
Qaydaları oxudum razıyam *

Elanlar yoxlanılır, Qaydalara uyğun gəlmədikdə istifadəçinin digər elanları ilə birgə saytdan silinir!
Elan başlığında və təsvirində əlaqə məlumatları- telefon nömrəsi, elan yerləşdirənin adını və s. yazmaq olmaz.
Üzərində sayt adları olan şəkillər yerləşdirmək qadağandır. Başlıqda və təsvirdə sayt adları olmaz.
Qaydalara məhəl qoymayan istifadəçilərin elanları gələcəkdə də hətta elan qaydaya uyğun olduqda belə saytdan silinir!
Elan vermə qaydaları barədə Ətraflı